Välkommen till ITM studier!

Våra studier är i första hand inriktade mot IT Management - att skapa affärsnytta med stöd av IT och har bedrivits vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, i Göteborg. Vår utbildning omfattar kurser följande kurser om 15 hp vardera: Förändringsledning (Change Management) Verksamhetsutveckling Värdering av IT investeringar Arkitekturdesign ICT infrastruktur Vår studie kring enterprisearkitektens arbete finner du här ->
IT Management Studier
© ITM-Studier.se